Toborrow kommenterar regeringens nya lagförslag om s.k. gräsrotsfinansiering

Posted by Isabella on 2018-09-07 16:00

Toborrow lämnade nyligen in sina synpunkter på det lagförslag (SOU 2018:20) rörande gräsrotsfinansiering som regeringen presenterade tidigare i år. I remissvaret kommenterar Toborrow i korthet vad lagförslaget kan komma att få för effekt för de aktörer som bedriver gräsrotsfinansiering samt vår syn på hur lagförslaget kan förbättras för att tillgodose syftet med regleringen på ett än mer ändamålsenligt sätt.

Read More

Taggar: Toborrow, fintech, Juridik

Juridiken och fintech – en inblick i juridiska och regulatoriska frågor.

Posted by Isabella on 2018-09-04 15:53

Mitt namn är Isabella Kolakowski. Jag jobbar som Head of Legal på Toborrow som är ett bolag som sedan 2013 förmedlar lån till företag via vår hemsida. Det händer otroligt mycket inom fintech, både vad gäller utbudet av nya finansiella tjänster men också vad gäller ny lagstiftning och juridiska tillämpningsfrågor. Att få befinna sig i centrum av navet där teknik, finans och juridik förenas är otroligt spännande och inspirerande men också utmanande eftersom ny mark ständigt bryts vilket ständigt skapar nya frågeställningar där svaren många gånger är långt ifrån självklara.

Read More

Taggar: Toborrow, fintech, Juridik