Så löser vi det jämtländska finansieringsdilemmat, tillsammans!

Posted by Erik on 2018-09-03 16:55

I Sverige skapas fyra av fem jobb i småföretag. Detta gäller även i Jämtland, där småföretagen har skapat 10 264 nya jobb sedan 1990. För att jämtländska företagare ska fortsätta växa och skapa fler jobb så behövs resurser. Det finns kapital tillgängligt för utlåning, men samtidigt är det många jämtländska företag som av olika anledningar har svårt att lån. Man kan konstatera att ett finansieringsdilemma har uppståt: Det finns pengar att få, men de når inte dit där de behövs.

Så löser du det jämtländska finansieringsdilemmat

Men hur hanterar de jämtländska företagen att det blir allt svårare att få finansiering från banken? Jämfört med rikssnittet så har de generellt sett högre soliditet. Detta kan ses som en ytterligare indikation på att nedläggningen av bankkontor leder till att fler väljer att finansiera sina företag med egengenererade medel och växa organiskt. Tryggare, visst, men är det på bekostnad av tillväxtmöjligheter som lånefinansiering skulle kunna möjliggöra?

Centraliseringen av bankkontoren har setts som ett oundvikligt resultat av ökade kostnader och vinstkrav inom bankerna. Bland småföretagarna lyfts problematiken med att koncentrera bankernas verksamheter till några få orter. Vissa menar att det är svårt att förstå den lokala företagaren och dennes förutsättningar från ett regionkontor, vilket tidigare inte varit situationen.

Ofta ställs samma avkastningskrav på ett jämtländskt företag som på ett från Stockholm, trots att kunskap om den lokala företagaren och dennes förutsättningar gör att riskerna med att låna ut i många fall är lägre. Och det är lokalkännedom som är svår att tillgodogöra sig från ett regionkontor, eller än mindre, från Stockholm.

Nya möjligheter

Men samtidigt innebär centraliseringen vissa uppenbara fördelar: Bankerna har möjlighet att organiseras utifrån expertisområden. Genom att samla branschkompetens så kan man få en djupare förståelse för nischområden – och på så sätt kan nya möjligheter skapas.

Även om digitaliseringen är en delförklaring till varför det Jämtländska näringslivet har svårt att finansiera sig självt, så kan samma fenomen också vara lösningen på problemet. Vi ser idag allt fler exempel på att digitala plattformar löser ineffektiva branscher – Spotify inom musikbranschen och Airbnb för bostadsuthyrning, för att nämna några. Samma utveckling äger även rum på lånemarknaden, både globalt och nu också i Sverige.

Snabbare, billigare och mer personligt än banken

Ett exempel på detta är den svenska låneplattformen Toborrow, där småföretag i behov av kapital kan möta privatpersoner, banker och andra företag som vill låna ut sina pengar. Man skippar på så sätt de traditionella mellanhänderna och räntan blir i många fall bättre för både småföretagen och investerarna.

Då denna typ av plattformar är öppna för alla så skapas en naturlig mötesplats där de strukturella problemen kring lånefinansiering försvinner. Låntagarna kan genom tekniken hitta såväl lokala investerare, som experter som förstår deras nisch. Med andra ord kan en jämtländsk lantbrukare och en högteknologisk startup båda hitta investerare som tror på just deras företag, på en och samma mötesplats. Ofta är dessa alternativ både snabbare, billigare och mer personliga än banken.

Internationellt kallas denna typ av gräsrotsfinansiering av lån för crowdlending, och konceptet har fått stort fäste på flera marknader. Till exempel är crowdlendingföretaget Funding Circle den tredje största långivaren till småföretag i Storbritannien. Bland de långivare bolaget har lockat till sig finns flertalet större banker, såsom Europeiska Investeringsfonden. EIF har till exempel både lånat ut pengar via Funding Circles plattform och utfärdat garantier till lånen som förmedlats via densamma. På så sätt har Funding Circle lyckats finansiera drygt 35 000 brittiska småföretag sedan 2010.

Utmaningarna kring finansiering i Jämtland är många, men möjligheterna är ännu fler. Med modern teknik kan tillväxthinder vara ett minne blott. Och lånemarknaden kan bli mer demokratisk. Framtiden ser ljus ut för både jämtländska företagare och jämtländska sparare, som behöver varandra för att växa. Tillsammans.

 

Läs mer om Toborrow

 

Taggar: Crowdlending, Investerare, Jämtland, Finansiering, Funding Circle