Frågor och svar med vår kreditchef Sebastian

Posted by Emma on 2018-09-12 13:20

Vad är ett riskbetyg?

I dagsläget baseras riskbetyget på UC som extern kreditbedömmare. UC:s riskklass bygger på riskprognosen att företaget får ekonomiska svårigheter inom 12 månader. En riskprognos beräknas genom en sammanvägning av flera olika variabler. 

Hur går bedömningen till?

När Toborrow genomför en kreditkontroll av företag som söker finansiering kontrollerar vi främst företagets återbetalningsförmåga och de säkerheter som kan erbjudas.

Vi analyserar historiska och aktuella siffror samt begär in budget, samarbetsavtal, orderunderlag eller liknande. Vi kontrollerar även att de säkerheter som erbjuds kan ställas i relation till önskat lånebelopp. Vidare sker bland annat kontroller av styrelsen, ägare, övriga bolag om det berör en koncern, nyckeltal, betalningsanmärkningar och historiska årsredovisningar.

Vem kan låna och vilka krav ställer Toborrow på låntagarna?

Den eller de som driver ett Aktiebolag, har minst ett bokslut, omsätter över en miljon kronor och är kreditvärdigt enligt UC (riskklass 3 eller starkare). Varje lån är dessutom säkerställt med en eller flera säkerheter.

Varför väljer låntagarna Toborrow istället för en bank?

För att de vill ha en snabb och enkel process som sker helt digitalt! Hos Toborrow kan företagen dessutom åtnjuta marknadsföring samtidigt som de söker finansiering. Företagen sätter sina egna villkor och formar låneförfrågan utifrån sina behov. Det är vanligt förekommande att företag med banklån eller checkkrediter väljer att konkurrensutsätta dem med hjälp av Toborrow.

Vad händer om en låntagare inte kan betala?

Vi bevakar alla våra låntagare och får snabbt indikation om eventuella betalningssvårigheter. Då tar vi kontakt med företrädaren i syfte att förstå situationen samt avgöra om det är aktuellt att koppla in inkasso. Om det finns anledning att tro att företaget kommer få ekonomiska svårigheter kan vi komma att säga upp krediten och göra anspråk på de säkerheter som utställts.

Vad är en säkerhet?

Det kan vara någon typ av tillgång eller borgensåtagande låntagaren lämnar som Toborrow kan åberopa om låntagaren får betalningssvårigheter. Sker detta hanteras den processen av Toborrow som agerar ombud tillsammans med våra samarbetspartners för långivarnas vägnar.

 

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Personlig borgen: En eller flera privatpersoner åtar sig att, i företagets ställe, betala hela eller delar av lånebeloppet om företaget som upptagit lånet ej kan betala.

Moderbolagsborgen: Innebär att koncernbolaget går i borgen för ett dotterbolag som säkerhet för lånet.

Företagshypotek:
 Omfattar låntagarens lösa egendom som hör till näringsverksamheten utom kassa- eller bankmedel, finansiella instrument eller egendom som kan intecknas på annat sätt.

Pant i Fastighet: Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, kan långivaren “realisera panten”. Det innebär att fastigheten utmäts av Kronofogdemyndigheten som säljer den på exekutiv auktion. Därefter får långivarna ta del av det belopp som utmätningen givit utifrån respektive andel i lånet.

 

Läs mer om Toborrow

 

 

Taggar: Företagslån, Toborrow, Intervju