Förändringar i ledningen på Toborrow när bolaget växlar upp.

Posted by Emma on 2018-10-03 14:09

Sofie Lundström, grundare och sedan starten VD för låneplattformen Toborrow övergår i en roll som arbetande styrelseledamot i Toborrow. Bolagets CFO, Lina Arnesson, tillträder som tillförordnad VD.

Toborrow har sedan starten finansierat hundratals små och medelstora företag, genom att sammanföra dem med tusentals långivare, såväl privatpersoner, som organisationer och banker. Bolaget utmanar en traditionell bransch, vilket är ett långsiktigt arbete som innebär såväl förändringar i lagstiftning och förändrat beteende, samt behov av att samarbeta tillsammans med andra aktörer i det finansiella ekosystemet. För att fokusera på att skapa samarbeten som genererar hållbar tillväxt och utveckla Toborrows plattform och potential, tar Sofie en mer strategisk roll i verksamheten.

”För mig är det ett naturligt steg att efter fyra år som VD, lämna över de operativa frågorna till Lina och med fullt fokus kunna arbeta vidare med de strategiska frågorna, etablera ytterligare viktiga samarbeten till våra tjänster samt utveckla vårt varumärke och bransch. Vi har bland annat nyligen samfinansierat vårt första lån tillsammans med Almi, och har många viktiga samarbeten på gång, konstaterar Sofie Lundström.

Lina har en gedigen bakgrund inom finansbranschen, närmast från Ratos och innan dess investmentbanken Greenhill i London. Sedan hon tog rollen som CFO i Toborrow i november 2017, har hon arbetat i nära samarbete med Sofie i den strategiska och operativa utvecklingen av bolaget. 

”Jag ser fram emot att axla en större roll i Toborrow, och tillsammans med grundare, styrelse och organisation fortsätta att arbeta med vår vision om att effektivisera lånemarknaden och därmed erbjuda enklare och bättre villkor för småföretag i behov av kapital samt för investerare”, säger Lina Arnesson. 

”Bolaget befinner sig i en mycket spännande fas och med denna uppställning ser vi fram emot att ta nästa steg i vår utveckling. Genom våra samarbetsdialoger, våra erfarenheter och det skifte vi står inför i vår bransch har bolaget stor potential att bidra till svensk tillväxt bland småföretagare såväl som finansiärer. Denna förändring, med en tydlig uppdelning mellan strategiskt och operativt ansvar, är ett steg i rätt riktning”, säger styrelseordförande Mats Johansson.

 

Frågor kring förändringen besvaras av Mats Johansson, 070-319 19 04

 

 

Taggar: Toborrow