Det jämtländska finansieringsdilemmat

Posted by Erik on 2018-08-31 16:42

Fyra av fem svenska jobb skapas i småföretag. Bara i Jämtland har småföretagen bidragit med 10 264 nya jobb mellan 1990 och 2016. Men för att nya jobb och tillväxt ska kunna skapas så krävs tillgång till kapital. Enligt en studie från Tillväxtverket så tenderar utbudet av jämtländskt lånekapital att öka i stort – men samtidigt är det många företag som inte får lån. Företagarnas finansieringsrapport visar att 52% av företagare uppger att de har svårt att hitta finansiering. Men vad är det då som har orsakat detta finansieringsdilemma?

Finansierings dilemmat j Jämtland

En anledning är att kraven på säkerheter i samband med lånefinansiering har ökat. Dessutom får inte en fastighets fulla marknadsvärde tas upp som säkerhet, samtidigt som marknadsvärderingarna i Jämtland är relativt låga i förhållande till kostnader för produktion. Den ekvationen gör att det är särskilt svårt för jämtländska företag att möta dessa krav.

I regionen finns det statliga och regionala finansieringsinitiativ såsom ALMI och Norrlandsfonden, men deras modeller kräver medinvesterare. De kan alltså inte låna ut hela beloppet ur egen ficka och behöver kompletteras av medel från andra långivare. Detta försvåras rejält av att vi ser att allt fler av storbankerna väljer att stänga ner sina lokalkontor i regionen, något som debatterats flitigt de senaste åren. Låt oss gå närmare in på skälen till detta.

Skärpta regler eller minskad efterfrågan på lokalkontor?

I kölvattnet av finanskrisen 2008 har större regelkrav ställts på bankerna. Även om man verkat på en lågriskmarknad har man på grund av regelverket Basel behövt anpassa sin verksamhet till regler som varit avsedda högriskmarknader. Men regelefterlevnad är i regel dyrt. Och med ökade kostnader och allt striktare avkastningskrav så har direktiv om besparingar kommit som ett brev på posten.

Bankerna själva lyfter däremot fram andra skäl till nedläggningen: Swedbank menar i ett uttalande att den framförallt beror på digitaliseringen och minskad efterfrågan av fysiska kontor. För att kunna erbjuda bra service samlar man i stället upp kompetensen på större kontor.

Även om utvecklingen är negativ för glesbygden, så förefaller den ändå logisk: Om en bankman på ett mindre kontor endast exponeras för ett fåtal låneansökningar per år så kan det bli svårt att fortsatt hålla sin bedömningsförmåga i topptrim. Och det blir svårt att behålla de licenser som krävs.

Å ena sidan finns alltså kapital att få, men å andra sidan verkar det inte alltid nå fram till de jämtländska företagarna. Vi har alltså fastnat i någon typ av finansieringsdilemma. Men det är en nöt som kan knäckas!

 

Vill du läsa om vilka möjliga lösningar som finns? Fyll i din mailadress här!

 

 

Taggar: Företagslån, Företagarna, Jämtland, Finansiering, Tillväxtverket