Därför är Toborrow viktigt för mindre företag.

Posted by Emma on 2018-08-16 18:22

Lästid: 2 minuter

Små företag är viktiga för att skapa nya jobb, särskilt sedan den senaste globala finanskrisen. Trots att små företag är beroende av tillgången av kapital för sin tillväxt, visar undersökningar att förutsättningarna för att låna kapital fortfarande är väldigt svåra eftersom bankerna fortfarande tenderar att fokusera på mer lönsamma marknadssegment. Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas av småföretag. Men för att företag ska få växa krävs ibland finansiering, och det är för många en stor utmaning.

 

Bankerna har blivit allt tuffare i sin kreditgivning efter finanskrisen som en följd av högre kapitaltäckningskrav och ny reglering. Samtidigt ser vi hushåll och företagare som har stort överskott på kapital och jagar avkastning i en nollräntemiljö. Här fyller Toborrows crowdlending en viktig funktion.

 

Guntherlinkedin

Företag med färre än 50 anställda är idag motorn i den svenska ekonomin. Dessa företag står för fyra av fem nya jobb i ekonomin och de bidrar också med hälften av allt förädlingsvärde för det som exporteras från Sverige ut i världen. Vi ser en långsiktig trend där storföretagen efterfrågar allt högre flexibilitet inom den egna organisationen. Detta har inneburit att de outsourcar allt mer av sina funktioner till mindre enheter. En trend som ytterligare förstärker småföretagarnas betydelse för ekonomin och vår tillväxt.”

Günther Mårder VD på Företagarna


Genom att investera eller söka finansiering via Toborrows plattform bidrar ni till samhällets utveckling. För där ute finns både privatpersoner och företag som vill ge andra företag en smidigare och billigare möjlighet till utveckling. De som lånar ut får dessutom oftast en förmånlig ränta. Det blir helt enkelt en win-win-situation.

Vår vision är att demokratisera lånemarknaden och göra det möjligt för fler att växa. Det kräver att vi öppnar upp det som tidigare har varit stängt och gör det som alltid har varit svårt mycket enklare.

För oss är det egentligen ganska enkelt - vi tror att tillväxt skapas med nya möjligheter och nya möjligheter skapas när nya människor möts. Det kräver förstås en ny typ av plats att mötas på och det här vi kommer in. På vår plattform vill vi göra det möjligt för människor från Sveriges alla hörn att mötas och bygga något tillsammans.


Tack för att ni är med och bidrar till utveckling för mindre företag!


Klicka här för att logga in, eller här om du vill läsa mer om hur du kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

 

Taggar: Företagslån, Investera, Företagarna, Toborrow, Crowdlending, Gunther Marder